Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja Betonu

Certyfikacja  wyrobów obejmuje beton towarowy zgodnie z normą PN -EN 206+A1:2016

Certyfikacja betonu towarowego obejmuje następujące etapy ( więcej na www.certyfikacjabetonu.pl): 

 • Ocenę wniosku oraz przegląd  dokumentacji wyrobu i systemu produkcji ZKP 
 • Decyzję o certyfikacji/ wznowieniu /recertyfikacji/lub odmowie
 • W przypadku decyzji pozytywnej wyznaczenie daty audytu
 • Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego/recertyfkacyjnego lub nadzoru 
 • Decyzję i raport z audytu

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zakres certyfikacji

Posiadamy akredytację na certyfikację Betonu towarowego:

PN-EN 206+A1:2016-12

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) beton towarowy znalazł się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Korzyści

 1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu wyrobów budowlanych terenie Polski 
 1. zaprowadzenie porządku i zasad prazy zgodnej z wymaganiami ZKP
 1. stabilne utrzymywanie założnego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji w zakresie zgodności z normami i wymaganiami krajowymi.

Ocena systemu jakości/badań w zakresie spełnienia wymaganiami właściwej normy wyrobu PN-EN 206

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu oceny.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora  raportu z audytu certyfikacyjnego

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wyrobu wydawany jest bezterminowo, jednak co roku lub określonych okresach( w zależności od systemu zgodności wyrobu) przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego wyrobu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej lub badawczej.