Wykaz Norm PN-EN, na które przeprowadzamy certyfikację

Decyzja Wyroby System Zgodności Normy Zadania jednostki
95/467/EC wyroby konstrukcyjne (1/1) :
- Łożyska konstrukcyjne (w budynkach i konstrukcjach inżynierskich, gdzie wymagania wobec pojedynczych łożysk są krytyczne)
system 1 EN 1337-7:2000 certyfikacja wyrobów i ZKP
95/467/EC wyroby konstrukcyjne (1/1) :
- Łożyska konstrukcyjne (w budynkach i konstrukcjach inżynierskich, gdzie wymagania wobec pojedynczych łożysk nie są krytyczne)
system 3 EN 1337-7:2000 badania
96/581/EC Geotekstylia system 2+ EN 13257:2000
EN13257:2000/A1:2005
EN13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN13265:2000/A1:2005
EN13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
Certyfikacja ZKP
96/581/EC Geotekstylia system 2+ EN 13249:2000
EN13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000
EN 13251:2000/A1:2005
EN 13252:2000
EN 13252:2000/A1:2005
EN 13253:2000
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13257:2000
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
Certyfikacja ZKP
96/581/EC Geotekstylia system 2+ EN 13249:2000
EN 13249:2000/A1:2005
EN 13250:2000
EN 13250:2000/A1:2005
EN 13251:2000
EN 13251:2000/A1:2005
EN 13252:2000
EN 13252:2000/A1:2005
EN 13253:2000
EN 13253:2000/A1:2005
EN 13254:2000
EN 13254:2000/A1:2005
EN 13254:2000/AC:2003
EN 13255:2000
EN 13255:2000/A1:2005
EN 13255:2000/AC:2003
EN 13256:2000
EN 13256:2000/A1:2005
EN 13256:2000/AC:2003
EN 13257:2000
EN 13257:2000/A1:2005
EN 13257:2000/AC:2003
EN 13265:2000
EN 13265:2000/A1:2005
EN 13265:2000/AC:2003
EN 13361:2004
EN 13361:2004/A1:2006
EN 13362:2005
EN 13491:2004
EN 13491:2004/A1:2006
EN 13492:2004
EN 13492:2004/A1:2006
EN 13493:2005
Certyfikacja ZKP
97/464/EC Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej system 3 EN 12050-1:2001
EN 12050-2:2000
EN 12050-3:2000
EN 12050-4:2000
EN 12566-3:2005+A1:2009
EN 1433:2002
EN 1433:2002/A1:2005
Badania laboratoryjne
97/555/EC Cement, wapno budowlane i inne spoiwa hydrauliczne system 1+ EN 413-1:2004
EN 14216:2004
EN 197-1:2000
EN 197-1:2000/ A1:2004
EN 197-1:2000/A3:2007
EN 197-4:2004
Badania , certyfikacja wyrobu i certyfikacja ZKP
97/555/EC Spoiwa hydrauliczne drogowe | Przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek do stabilizacji podkładu dróg system 2+ EN 459-1:2001 Certyfikacja ZKP
97/740/EC Wyroby murarskie i wyroby pokrewne system 2+ EN 998-2:2003
EN 771-1:2003
EN 771-1:2003/A1:2005
EN 771-2:2003
EN 771-2:2003/A1:2005
EN 771-3:2003
EN 771-3:2003/A1:2005
EN 771-4:2003
EN 771-4:2003/A1:2005
EN 771-5:2003
EN 771-5:2003/A1:2005
EN 771-6:2005
Certyfikacja ZKP
97/808/EC Wykładziny podłogowe
Materiały podłogowe do (użytku wewnątrz )
system 1 EN 13454-1:2004
EN 13813:2002
EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006
Certyfikacja wyrobu i ZKP
97/808/EC Elastyczne i materiałowe wykładziny podłogowe do (użytku wewnątrz ) system 3 EN 14041:2004
EN 14041:2004/AC:2006
Badania laboratoryjne
97/808/EC Sztywne materiały podłogowe ( np. płytki ,mozaiki parkiet) system 3 EN 12057:2004
EN 12058:2004
EN 14342:2005+A1:2008
Badania laboratoryjne
98/436/EC Pokrycia dachowe, świetliki , okna dachowe ( odporne na ogień ) system 1 lub 3 EN 14351-1:2006 Certyfikacja wyrobu i ZKP
98/436/EC Pokrycia dachowe, świetliki , okna dachowe system 3 EN 544:2005 Badania laboratoryjne
98/437/EC Wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów ( odporne na ogień ) system 1 lub 3 EN 438-7:2005 Certyfikacja wyrobu i ZKP lub same badania
98/437/EC Wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia ścian i sufitów ( odporne na substancje niebezpieczne) system 3 EN 438-7:2005
EN 1469:2004
EN 14411:2006
Badania
98/598/EC Kruszywa system 2+ EN 13383-1:2002
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13055-1:2002
EN 13139:2002
EN 13043:2002
EN 13043:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13108-1:2006
EN 13108- 1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008
EN 13450:2002
EN 13450:2002/AC:2004
EN 13055-2:2004
EN 13242:2002+A1:2007
Certyfikacja ZKP
98/601/EC Mieszanki mineralno asfaltowe system 2+ EN 13108-1:2006
EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006
EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-3:2006
EN 13108-3:2006/AC:2008
EN 13108-4:2006
EN 13108-4:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006
EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-6:2006
EN 13108-6:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006
EN 13108-7:2006/AC:2008
Certyfikacja ZKP
99/90/EC Blachy dachowe system 2+ EN 13707:2004
EN 13707:2004/A1:2006
EN 13956:2005
EN 13956:2005/AC:2006
Certyfkacja ZKP
99/90/EC Membrany system 2 + EN 13967:2004
EN 13967:2004/A1:2006
EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006
Certyfikaca ZKP
99/91/EC Wyroby termiczno izolacyjne (odporne na ogień lub nie) system 1 lub 3 EN 13162:2008
EN 13163:2008
EN 13164:2008
EN 13165:2008
EN 13166:2008
EN 13167:2008
EN 13168:2008
EN 13169:2008
EN 13170:2008
EN 13171:2008
EN 14063-1:2004
EN 14063-1:2004/AC:2006
EN 14316-1:2004
EN 14317-1:2004
Certyfikacja wyrobu i systemu zkp lub same badania
99/93/EC Drzwi, okna, okiennice i powiązane z nimi elementy ( odporne lub nie odporne na ogień) system 1 lub 3 EN 14351-1:2006 Certyfikacja wyrobu i ZKP lub same badania
99/94/EC Prefabrykaty system 2+ EN 1168:2005+A2:2009
EN 12794:2005+A1:2007
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008
EN 12843:2004
EN 13224:2004+A1:2007
EN 13225:2004
EN 13225:2004/AC:2006
EN 13693:2004
EN 13747:2005+A1:2008
EN 13978-1:2005
EN 1520:2002
EN 1520:2002/AC:2003
Certyfikacja ZKP
99/469/EC Domieszki do betonu , zapraw i zaczynów system 2+ EN 934-2:2009
EN 934-3:2003
EN 934-3:2003/AC:2005
EN 934-4:2009
Certyfikacja ZKP
99/469/EC Ddatki do betonu , zapraw i zaczynów Typu I system 2 + EN 12878:2005
EN 12878:2005/AC:2006
Certyfikacja ZKP
99/469/EC Dodatki do betonu , zapraw i zaczynów Typu I I sysem 1+ EN 450-1:2005+A1:2007 Badania, Certyfikaca wyrobu i Certyfikacja ZKP
99/469/EC Wyrobu do ochrony i napraw konstrukcji betonowych system 2 + lub 1 EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005
EN 1504-4:2004
EN 1504-5:2004
EN 1504-6:2006
EN 1504-7:2006
Certyfikacja ZKP lub także wyrobu
99/470/EC

Spoiwa budowlane

Kleje do płytek (do zastosowań podlegajcych przepisom przeciw pożarowym )

system 3 EN 12004:2007 Badania laboratoryjne
99/472/EC Rury, zbiorniki i urządzenia pomocniczne nie mające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia system 3 EN 682:2002 Badania laboratoryjne
© 2004 Multicert s.c. - Certyfikacja wyrobów, badania wyrobów, certyfikacja iso
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Nasi Eksperci czekają na Państwa pytania
kom. +48 508 354 190
tel. (22) 398-80-03
fax: (22) 398-18-80
Biuro czynne od 8.00 do 16.00
Imię i nazwisko

Twój e-mail

Treść wiadomości

pola wymagane