Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikaty w służbie zdrowiu

2020-09-15

Branża opieki medycznej stosuje procedury medyczne opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia i organy zarządzającą daną placówką.  Dbanie o jakość świadczonych usług, optymalizacja pracy zespołu medycznego i skuteczne zarządzanie codziennymi działaniami jest celem każdego kierownika szpitala lub ZOZ-u. Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO jest uwieńczeniem tego wysiłku i potwierdzeniem, że szpital stosuje najlepsze dostępne praktyki zarządzania. 

Certyfikaty i normy ISO, które mają najczęstsze zastosowanie w branży medycznej i powinny być stosowane to:

Norma systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015

  • Ograniczanie ryzyk związanych z błędnymi decyzjami medycznymi. 

Norma zarządzania środowiskowego ISO 14001: 2015 

  • Ograniczenie ryzyk związanych z nadmiernym marnotrastwem zasobów, a także dbanie o bezpieczeństwo placówki poprzez odpowiednie zarządzania odpadami medycznymi 

Norma zarządzania energią ISO 50001: 2018

  • Efektywne wykorzystania energii poprzez stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii.

Norma zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  ISO 45001: 2018

  • Zapenienie pacjentom i personelowi medycznemu bezpiecznych warunków pracy (np. ochrony radiologicznej)  

ISO 27001: 2013 Standard zarządzania bezpieczeństwem informacji 

  • Ochrona danych pacjenta i personu medycznego ( np. dokumentacji medycznej, lista płac personelu medycznego) 

Certyfikacja wyrobów medycznych ISO 13485: 2016

  • Ograniczenie ryzyk związnaych ze stosowaniem wyrobów medycznych ( np. aparatura obrazowa) 

Norma dotycząca badań laboratoryjnych ISO 17025: 2017

  • Ograniczanie ryzyk związanych z pobieraniem i badaniem próbek. 

Norma zarządzania ciągłością działania ISO 22301 : 2012

  • Zapewnienie ciągłości działania placówki medycznej w systuacjach kryzysowych. ( np. pandemia) 

Wszystkie wyżej wymienione systemy ( oprócz ISO 17025) można z certyfikować LLC- Certification www.ll-c.com.pl