Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Zarządzanie majątkiem oczyszczalni ścieków ISO 24516-4

2020-09-22

Dokument ten określa wytyczne dotyczące aspektów technicznych, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania majątkiem należącym do oczyszczalni ścieków, oczyszczalni osadów, przepompowni oraz obiektów retencyjnych w kanalizacji w celu utrzymania swojej wartości ( sprawności) 

Niniejszy dokument koncentruje się na zasobach w systemach kanalizacyjnych, które są własnością lub są zarządzane przez przedsiębiorstwa kanalizacyjne i których zadaniem jest spełnienie potrzeb i oczekiwań użytkowników w dłuższych, czasem wielopokoleniowych okresach.

ISO 24516-4 zawiera przykłady dobrych praktyk na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Standard ma zastosowanie do wszystkich typów i wielkości organizacji i / lub przedsiębiorstw obsługujących systemy kanalizacyjne.

W zależności od wielkości i struktury organizacji, zakład użyteczności publicznej może zdecydować, w jakim zakresie zastosować wytyczne zawarte w tym dokumencie. Założeniem normy jest jej unwersalność i możliwość jej stosowania nawet w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Norma obejmuje wszystkie role / funkcje związane z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (np. Właścicieli majątku / organ odpowiedzialny, zarządcę / operatora majątku, usługodawcę / operatora).