Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ZKP na znak B

Certyfikacja w Polsce i Czechach

Certyfikacja w Polsce i Czechach

Certyfikacja wyrobów budowlanych na znak B obejmuje następujące etapy: 

 1. Ocenę wniosku oraz przegląd  dokumentacji wyrobu i systemu produkcji ZKP 
 2. Decyzję o certyfikacji/ wznowieniu /recertyfikacji/lub odmowie
 3. W przypadku decyzji pozytywnej wyznaczenie daty inspekcji
 4. Przeprowadzenie inspekcji związanej z certyfikacją/recertyfkacją lub nadzorem nas systemem ZKP 
 5. Decyzję i raport z inspekcji

Szczegółowy opis wszystkich kluczowych kwestii dotyczących certyfikacji wyrobów budowlanych znajduję się w  poniższych dokumentach certyfikacyjnych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zakres akredytacji

Posiadamy akredytację krajową na następujące normy:

PN-EN 206+A1:2016-12 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) beton towarowy znalazł się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
PN-B-06265:2018-10 Posiadamy dodatkową akredytację na krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12. Niniejsza norma dotyczy betonu zwykłego, ciężkiego i lekkiego stosowanego do wykonywania konstrukcji na placu budowy, elementów i wyrobów prefabrykowanych, zagęszczanego lub samozagęszczalnego z nieznaczną ilością powietrza uwięzionego.
PN-EN 14227: 2013 - 10

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 

PN-EN 14227-1:2013-10. Cześć 1. (Mieszanki związane cementem)
PN-EN 14227-2:2013-10. Cześć 2. (Mieszanki żużlowe)
PN-EN 14227-3:2013-10. Cześć 3. (Mieszanki związane popiołami lotnymi)
PN-EN 14227-5:2013-10 Część 5. (Mieszanki związane spoiwem drogowym)

Aprobaty techniczne, Krajowe Oceny techniczne

MIeszanki mienaralno- bitumiczne na zimno

Korzyści

 1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu wyrobów budowlanych terenie Polski 
 1. zaprowadzenie porządku i zasad zgodnych z wymaganiami ZKP
 1. stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów