Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja Betonu Towarowego

Certyfikacja betonu towarowego zgonie z PN-EN 206 obejmuje następujące etapy ( więcej na www.multicert.com.pl ): 

 • Ocenę wniosku oraz przegląd  dokumentacji wyrobu i systemu produkcji ZKP 
 • Decyzję o certyfikacji/ wznowieniu /recertyfikacji/lub odmowie
 • W przypadku decyzji pozytywnej wyznaczenie daty audytu
 • Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego/recertyfkacyjnego lub nadzoru 
 • Decyzję i raport z audytu

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zakres akredytacji

Posiadamy akredytację na certyfikację Betonu towarowego:

PN-EN 206+A1:2016-12

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) beton towarowy znalazł się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.
PN-B-06265:2018-10 Posiadamy dodatkową akredytację na krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12. Niniejsza norma dotyczy betonu zwykłego, ciężkiego i lekkiego stosowanego do wykonywania konstrukcji na placu budowy, elementów i wyrobów prefabrykowanych, zagęszczanego lub samozagęszczalnego z nieznaczną ilością powietrza uwięzionego.

Korzyści

 1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu betonu towarowe terenie Polski 
 1. zaprowadzenie porządku i zasad  zgodnych z wymaganiami ZKP
 1. stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych wyrobów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów

Zakres inspekcji

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji w zakresie zgodności z normami i wymaganiami krajowymi.

Ocena systemu jakości/badań w zakresie spełnienia wymaganiami właściwej normy wyrobu PN-EN 206

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu oceny.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu ZKP na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu ZKP na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora  raportu z audytu certyfikacyjnego

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.