Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja kolektorów słonecznych

Znak "Solar Keymark" jest systemem certyfikacji e celu ocenę jakości, skuteczności i trwałości kolektorów słonecznych do podgrzewania wody zgodnych ze standardem (EN 12975-1 . Oznaczenie  to jest potwierdzeniem dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem kolektorów słonecznych  (projektantów, inwestorów, konsultantów, właścicieli nieruchomości i ich użytkowników), że sprzedawany produkt jest: wysokiej jakości,  bezpieczny, trwały i posiada gwarantowaną wydajność. 
Znak Solar Keymark  jest najbardziej znanym i rozpoznawalnym znakiem jakości kolektorów słonecznych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji kolektorów słonecznych

Uzyskanie znaku certyfikacji produktów SOLAR KEAMARK podlega następującym wymaganiom:

 • Spełnienie wymagań normy DIN EN 12975-1.
 • Przeprowadzenie badań w laboratorium akredytowanym Solar Keymark zgodnie z EN 12975-2.
 • Spełnienie wymogów w zakresie dokumentacji.
 • Pozytywne wyniki kontroli zakładowej kontroli produkcji ZKP w fabryce i okresowej kontroli.
 • Pozytywne wyniki okresowych badań próbek pobranych w miejscu produkcji, magazynu lub sieci sprzedaży.
 • Wpłata należności licencyjnych.
 • Zachowanie zasad umowy licencyjnej.

Korzyści

 1. niezależne potwierdzenie jakości wyrobu
 1. możliwość żądania wyższych marż za jakość wyrobu
 1. większe możliwości sprzedażowe na rynku krajowym i międzynarodowym zwłaszcza europejskim
 1. kontrola i utrzymanie jakości wyrobu poprzez okresową kontrolę i badania

Realizacja procesu audytowego

Złożenie i ocena wniosku o certyfikację.

Ocena dokumentacji ZKP.

Wstępne badanie typu.

Ocena systemu kontroli produkcji.

Wydanie certyfikatu.

Wpis do bazy certyfikowanych producentów wyrobów.

Regularna kontrola systemu ZKP wyrobów pobranych z produkcji, magazynu lub sieci sprzedaży.

Usługi związane