Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Audyty

W ramach naszych usług audytowych ( inspekcyjnych)  oferujemy państwu następujące rodzaje audytów.

  • audyt dostawcy ( wedle wymagań i/lub procedur zamawiającego) 
  • audyt zgodności ( wedle wymagań normatywnych krajowych, europejskich lub międzynarodowych) 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady audytu

Audyt może mieć charakter wybiórczy jeśli dotyczy określonego procesu, partii wyrobu lub pełny jeśli dotyczy wszystkich procesów, lub produkowanych przez daną organizację wyrobów. 

Proces audytowy odbywa się na podstawie analizy ryzyka, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić kluczowe procesy mające wpływ na sukces danej organizacji. 

Korzyści

  • pełna informacja o spełnieniu przez organizację określonych wymagań jakościowych, technicznych i prawnych;
  • określenie zgodności produkowanych lub dostarczanych wyrobów z wymaganiami normatywnymi i prawnymi; 
  • obiektywna ocena dostawcy;

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji związanej z zakresiem audytu

ETAP I Przegląd dokumentacji związanej z zakresiem audytu

Przegląd dokumentacji systemowej lub produktowej na zgodność z wymaganiami

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena procesów związanych z zakresem audytu

ETAP II Ocena procesów związanych z zakresem audytu

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu

Ocena sprawozdania z audytu oraz przekazanie raportu wraz ze świadectwem zgodności ( jeżeli wymagania są spełnione) 

Uwagi

Audyt prowadzony jest audytorów wiodących ( zarejestrowanych w ERCA) i posiadających odpowiednie kody branżowe i minimum 5-letnie doświadczenie w danym obszarze audytowania.