Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Audyt dostawcy

Jednym z kluczowych elementów produkcji wyrobów i procesu sprzedaży jest zapewnienie dobrych jakościowo i terminowych dostaw surowców lub/i produktów od naszych kwalifikowanych dostawców. Szczególnie jest to ważne przy produkcji ciągłej i sprzedaży hurtowej. Zły dobór dostawcy może prowadzić do poważnych strat wizerunkowych,  finansowych, a nawet bankructwa odbiorcy wyrobów lub usług.

Audyt dostawcy polega na pełnym audycie całego procesu produkcji lub dostawy, w tym stosowanych procedur, użytych materiałów, technologii i kompetencji zatrudnionych osób. Nowym trendem jest audyt zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji. 

Dostawca jest rozumiany jako dostawca wyrobów i usług. W myśl tej definicji dostawcą jest zarówno producent okien jak i oprogramowania podobnie jak usług firma instalacyjna czy wdrożeniowa systemów IT. 

Rodzaje audytów jakie oferujemy

Audyt nowego dostawcy - audyt przeprowadzony w celu oceny dostawcy pod względem wymagań zamawiajacego.
Audyt istniejącego dostawcy -  audyt przeprowadzany w celu oceny spełnienia przez dostawcę nowych technicznych i jakościowych wymagań umowy/kontraktu  (ważny, gdy następuje zmiana surowców do produkcji lub rodzaju usługi). 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Klienci audytów dostawców

Wszystkie organizacje, dla których wybór dostawcy jest kluczowy do osiągnięcia określonych celów biznesowych

Zasady audytu

Audyt może mieć charakter wybiórczy jeśli dotyczy określonego procesu, partii wyrobu lub pełny jeśli dotyczy wszystkich procesów, lub produkowanych przez daną organizację wyrobów. 

Proces audytowy odbywa się na podstawie analizy ryzyka, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić kluczowe procesy mające wpływ na sukces danej organizacji. 

Korzyści

  • pełna informacja o spełnieniu przez dostawcę określonych wymagań jakościowych, technicznych i prawnych;
  • określenie punktów do doskonalenia, wynikających z przyjętych standardów postępowania;
  • określenie ryzyk związanych z realizacją zamówień przez danego dostawcę;
  • uniknięcie strat związanych z  niewłaściwym wyborem dostawcy;

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji dostawcy w zakresie objętym audytem

ETAP I Przegląd dokumentacji dostawcy w zakresie objętym audytem

Przegląd dokumentacji systemowej lub produktowej na zgodność z wymaganiami

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena procesów związanych z umową dostawy

ETAP II Ocena procesów związanych z umową dostawy

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu

Ocena sprawozdania z audytu oraz przekazanie raportu za audytu klientowi wraz ze świadectwem kwalifikacji

Uwagi

Audyt prowadzony jest audytorów wiodących ( zarejestrowanych w ERCA) i posiadających odpowiednie kody branżowe i minimum 5-letnie doświadczenie w danym obszarze audytowania.