Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

O nas

Multicert Sp. z o.o. jest jednostką inspekcyjną  posiadającą akredytację PCA AC 210 w zakresie krajowej oceny zgodności wyrobów budowlanych.

Ponadto Multicert Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem handlowym kilku uznanych w europie jednostek certyfikacyjnych LLC ( Certyfikacja) , ITC ( Instytut Badań i Certyfikacji) , ZDZ (Silvicni vyvoj) dzięki którym zakres oferowanych przez nas  usług certyfikacyjnych i atestacyjnych  jest jednym z największych w Polsce.

Jednostki, z którymi współpracujemy są w stanie zaoferować zarówno atrakcyjne ceny certyfikacji i badań, a także krótsze terminy ich realizacji. 

Multicert  Sp. z o.o. posiada ponad 40 wykwalifikowanych, doświadczonych inspektorów i audytorów mogących prowadzić inspekcje i audyty  prawie we wszystkich branżach z wyłączeniem lotniczej.  Marka Multicert jest od ponad 12 lata obecna na rynku usług certyfikacyjnych i posiada liczną bazę klientów w Europie i USA.   

Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję rzetelnej i profesjonalnej oceny prowadzonej działalności i produkowanych wyrobów.

Misja

Bycie jednostką, której usługi w mierzalny sposób wspierają realizację strategii rozwoju jej klientów, czyli zwiększenie sprzedaży nowych wyrobów, wejście na nowe rynki, zmniejszenie ilość reklamacji.

Wizja

Chcemy być jednostką innowacyjną poprzez zaspokajanie potrzeb klienta lub ich odkrywanie w zakresie usług certyfikacyjnych, inspekcyjnych, szkoleniowych i badawczych z wymierną korzyścią dla klienta, wyróżniając się na rynku poprzez niezwykłą obsługę mierzoną szybkością realizacji spraw, dostępnością, bliskością kontaktu i szczerością, a także ilością zdobytych nowych klientów z poleceń.

Chcemy się intensywnie rozwijać poprzez rozszerzanie zakresu działalności certyfikacyjnej o nowe gałęzie gospodarki na całym świecie.

Naszym dążeniem jest również zapewnienie lepszej przyszłości dla naszych głównych składowych otoczenia: obecnych i przyszłych pracowników, klientów i partnerów biznesowych poprzez poszukiwanie, wdrażanie i promocję innowacyjnych rozwiązań w naszych relacjach hołdując zasadzie wyrażonej słowami: żyjemy nie po to aby pracować lecz pracujemy po to żeby żyć. 
Mierząc się z tym wyzwaniem chcemy wnieść swój wkład na rzecz lepszego świata, aby wzmocnić poczucie odpowiedzialności za nasze wspólne decyzje, które wpływają na funkcjonowanie Multicert, życie jednostki – pojedynczego człowieka, jego rodziny i środowiska w którym przebywa.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Multicert Sp. z o.o.