Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja wapna budowlanego- PN EN 459-1:2010

W przypadku producentów wapna budowlanego obowiązkowa jest, w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), norma:

  • PN-EN 459-1:2010 - Wapno budowlane

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania wapna budowlanego znakiem CE

W odniesieniu do producentów wapna budowlanego obowiązuje systemy zgodności 2+, co oznacza, że aby wystawić deklarację zgodności, producent musi wykazać, iż jego wyrób jest zgodny z tą specyfikacją oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, wydając certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zapewnienie ciągłego nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji. Odbywa się to przez wstępne badanie typu i Zakładową Kontrolę Produkcji, ewentualnie przez wykonanie badań, zgodnie z ustalonym planem badań, próbek pozyskanych w zakładzie produkcyjnym.

Korzyści

  1. wypełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu
  1. uporządkowanie i znormalizowanie działalności firmy
  1. utrzymywanie na stałym poziomie jakości oferowanych wyrobów
  1. kontrola nad respektowaniem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. wzrost wiarygodności firmy wśród klientów i kontrahentów
  1. zapobieganie możliwym nieporozumieniom i błędom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentów systemowych w obrębie zgodności z wymaganiami normy produktowej PN-EN.

Ocena systemu ZKP pod kątem realizowania wymogów prawnych rozporządzenia CPR (np. dyrektywy REACH).

Decyzja w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu działalności prowadzonej przez zainteresowanego.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd właściwej dokumentacji (np. wyników badań typu).

Rozmowy z osobami zatrudnionymi i z kierownictwem.

Opracowanie raportu z audytu certyfikacyjnego przez audytora.

Ocena sprawozdania z audytu i wydanie certyfikatu przez jednostkę notyfikowaną.

uwagi  Uwagi

Co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności wydanego bezterminowo certyfikatu, oraz umożliwiają skontrolowanie respektowania przyjętych norm. W razie zauważenia istotnych odstępstw (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicertu. Nie jest on warunkiem certyfikacji, ale wyniki tego audytu stanowią istotny czynnik wyboru jednostki certyfikującej.