Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja oczyszczalni ścieków- PN-EN 12566

Norma PN-EN 12566 określa wymagania, które dotyczą oceny zgodności oczyszczalni ścieków warunkującej dopuszczenie do obrotu oczyszczalni do 50 osób (oczyszczalni przydomowych). Norma ta została opublikowana jako obwieszczenie Prezesa PKN z dnia 2 sierpnia 2007 Monitor Polski nr 55 poz 625 pozycja 24 na stronie 2070. 

Certyfikat zgodny z normą PN-EN 12566 jest dowodem na wykonanie testów rzeczywistego oczyszczania ścieków, dlatego też powinien być uwzględniany w wymogach przetargów gminnych.  Ma ona także fundamentalne znaczenie pod względem stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania przydomowych oczyszczalni ścieków znakiem CE

Ocena zgodności przydomowych oczyszczalni ścieków podlega systemowi zgodności 3. Oznacza to, że producent zobowiązany jest do przeprowadzenia badania typu w notyfikowanej jednostce i wdrożenia systemu zakładowej kontroli produkcji.

Korzyści

  1. spełnienie wymogu dopuszczenia do obrotu oczyszczalni przydomowych
  1. stabilne utrzymywanie wytyczonego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
  1. możliwość kontroli przestrzegania zasad systemu zapewnienia jakości
  1. warunek wydania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie produktu symbolem CE
  1. podniesienie wiarygodności firmy wśród klientów i innych partnerów biznesowych
  1. zapobieganie ewentualnym błędom i nieporozumieniom
  1. możność pozyskania nowych kontraktów realizowanych z funduszy UE i budżetu państwa
  1. wprowadzenie ładu i zasad w procesie produkcyjnym

uwagi  Uwagi

Audyt wstępny ZKP prowadzony jest bezpośrednio przed wykonaniem badań i  nie jest warunkiem certyfikacji, ale wyniki tego audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej.