Usługi Multicert to zarówno oferta certyfikacji popularnych systemów ISO jak i systemów rzadkich "produktowych" skierowanych do małego grona klientów. Z naszych usług certyfikacji skorzystało już ponad 400 firm w tym największe w swojej branży.

Certyfikacja systemów zarządzania

W ramach naszych usług oferujmy ponad 3000 różnych metod badań, przeznaczonych dla wyrobów objętych dyrektywami europejskimi. Dzięki umową współpracy z różnymi laboratoriami w Europie jesteśmy w stanie zapewnić szybkie przyjęcie wyrobu i wynegocjować atrakcyjne warunki przeprowadzenia badań.

Certyfikacja wyrobów (CE)

Ocenę zgodności łodzi przeznaczonych do celów rekreacyjnych dokonuje się zgodnie z dyrektywą 94/25/WE która została wdrożona do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz.U.2004.258.2584).

Rejestracja i badania łodzi

Oferujemy Państwu pomoc w wyborze notyfikowanych laboratoriów posiadających wymaganą akredytację.

Badania wyrobów

Re-certyfikacja wyrobu lub systemu polega na ponownej certyfikacji (odnowieniu posiadanych certyfikatów) lub ponownej certyfikacji gdy firma zawiesiła lub zaprzestała prowadzania działalności.

Usługi pokrewne

Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00