Usługi Multicert to zarówno oferta certyfikacji popularnych systemów ISO jak i systemów rzadkich "produktowych" skierowanych do małego grona klientów. Z naszych usług certyfikacji skorzystało już ponad 400 firm w tym największe w swojej branży.

Certyfikacja systemów zarządzania

Certyfikacja betonu towarowego zgodnie z wymaganiami ZKP ( Zakładowej Kontroli Produkcji ) zawartymi w normie PN -EN 206+A1:2016.

Certyfikacja na znak B

W ramach naszych usług oferujmy ponad 3000 różnych metod badań, przeznaczonych dla wyrobów objętych dyrektywami europejskimi. Dzięki umową współpracy z różnymi laboratoriami w Europie jesteśmy w stanie zapewnić szybkie przyjęcie wyrobu i wynegocjować atrakcyjne warunki przeprowadzenia badań.

Certyfikacja wyrobów (CE)

Oferujemy Państwu pomoc w wyborze notyfikowanych laboratoriów posiadających wymaganą akredytację.

Badania wyrobów

Re-certyfikacja wyrobu lub systemu polega na ponownej certyfikacji (odnowieniu posiadanych certyfikatów) lub ponownej certyfikacji gdy firma zawiesiła lub zaprzestała prowadzania działalności.

Usługi pokrewne

Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00