Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 20000

Norma ISO/IEC 20000-1 zawiera wytyczne dotyczące ksiąg głównych ITIL dla organizacji pragnących w podejściu procesowym (zgodnie z zasadą P-D-C-A) świadczyć usługi IT oraz  wychodzić na przeciw potrzebom klientów i odnosić sukcesy w biznesie.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 20000

Wystawiony przez niezależną jednostkę akredytującą certyfikat potwierdza, iż system zarządzania usługami informatycznymi został wdrożony, udokumentowany oraz że stosuje się go i utrzymuje zgodnie z wymaganiami ISO 20000.

Korzyści

  1. poświadczenie profesjonalizmu i jakość w zakresie świadczonych usług IT
  1. wyróżnienie się na tle konkurencji
  1. korzystny wizerunek organizacji

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 20000.

Ocena systemu w zakresie spełnienia wymagań prawnych (np. umów cywilno prawnych).

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 20000 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej.

Systemy związane