Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 3834

Normy serii PN-EN ISO 3834:2007 zawierają wymagania w zakresie jakości spawania materiałów metalowych i adresowane są do organizacji stosujących procesy spawalnicze w produkcji swoich.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 3834

W procesie certyfikacji stosowane są trzy normy:

  • PN-EN ISO 3834-2:2007 obejmującą pełne wymagania jakości,
  • PN-EN ISO 3834-3:2007 obejmującą standardowe wymagania jakości,
  • PN-EN ISO 3834-4:2007 obejmującą podstawowe wymagania jakości.

Korzyści

  1. ułatwienia w procesie uzyskania certyfikacji konstrukcji stalowych PN-EN 1090-1
  1. podniesienie poziomu jakości produkowanych wyrobów spawanych
  1. poświadczenie profesjonalizmu w zakresie produkcji wyrobów spawanych
  1. pomoc w wypełnieniu wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Zaznajomienie się z dokumentacją systemową w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 3834.

Ocena systemu pod kątem spełnienia wymagań prawnych.

Uzgodnienie kolejnego etapu audytu na terenie prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z dokumentami i zapisami.

Odbycie rozmów z pracownikami i osobami zarządzającymi.

Zredagowanie raportu z audytu certyfikacyjnego przez audytora.

Ocena przygotowanego raportu z audytu przez jednostkę certyfikującą i udzielenie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 3834 jest ważny przez okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, a jego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych standardów. Certyfikat może zostać cofnięty w przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą).
Prowadzony bezpośrednio przez audytorów Multiceru audyt wstępny nie jest  warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki tegoż audytu stanowią ważny elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane

Certyfikacja PN-EN 1090-1

Certyfikacja PN-EN 1090-1