Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR)

Procedura kwalifikowania technologii spawania określa sposób przebiegu procesu spawalniczego. Ocenę technologii produkcji konstrukcji spawanych przeprowadza się na podstawie otrzymanej dokumentacji i badań spawu.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji WPQR

Procedura kwalifikacji procesu spawania obejmuje następujące normy:

 • spawania łukowego (gazowego) stali, niklu i stopów niklu wg PN-EN ISO 15614-1
 • spawania/zgrzewania stali zbrojeniowej wg PN-EN ISO 17660-1 i 2
 • spawania odlewów staliwnych wg PN-EN ISO 11970
 • spawania żeliw niestopowych i niskostopowych wg PN-EN ISO 15614-3
 • spawania łukowego aluminium i jego stopów wg PN-EN ISO 15614-2 oraz odlewów aluminiowych wg PN-EN ISO 15614-4
 • spawania łukowego tytanu, cyrkonu i ich stopów wg PN-EN ISO 15614-5
 • spawania łukowego i gazowego miedzi i jej stopów wg PN-EN ISO 15614-6 napawania wg PN-EN ISO 15614-7
 • spawania rur z płytami sitowymi wg PN-EN ISO 15614-8
 • spawania podwodnego mokrego wg PN-EN ISO 15614-9 i suchego wg PN-EN ISO 15614-10
 • spawania wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego wg PN-EN ISO 15614-11
 • zgrzewania oporowego wg PN-EN ISO 15614-12 (punktowe, liniowe, garbowe) i wg PN-EN ISO 15614-13 (doczołowe, iskrowe)
 • zgrzewania tarciowego wg PN-EN ISO 15620
 • zgrzewania łukowego kołków metalowych wg PN-EN ISO 14555
 • lutowania twardego wg PN-EN 13134
 • lutowania twardego i spawania termitowego przyłączy kablowych wg PN-EN 12732

Korzyści

 1. ułatwienia w uzyskaniu certyfikacji konstrukcji stalowych PN-EN 1090-1
 1. podwyższenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów spawanych
 1. poświadczenie kompetencji w obszarze produkcji wyrobów spawanych
 1. ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE

Realizacja procesu audytowego

Proces kwalifikacji PN-EN ISO 15614-1:2008 składa się z następujących podstawowych etapów

Proces kwalifikacji PN-EN ISO 15614-1:2008 składa się z następujących podstawowych etapów

Szczegółowa analiza produkcji spawalniczej (określenie zmiennych zasadniczych spawania: proces spawania, gatunek materiału podstawowego, wymiary elementów, rodzaj złącz – grubość, średnica, pozycje spawania).

Wybranie złącza próbnego.

Przygotowanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS.

Wykonanie złącza próbnego.

Przeprowadzenie badań nieniszczących i niszczących technologii spawania.

Wydanie przez jednostkę notyfikowaną protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR.

Opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS.

Systemy związane