Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja łodzi rekreacyjnych

Ocenę zgodności łodzi przeznaczonych do celów rekreacyjnych dokonuje się zgodnie z dyrektywą 94/25/WE która została wdrożona do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz.U.2004.258.2584).

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji łodzi znakiem CE

Rekreacyjne jednostki pływające o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, przed wprowadzeniem do obrotu na rynek Unii Europejskiej podlegają obowiązkowi znakowania CE. Do grupy tej należą oprócz łodzi skutery wodne, statkom bez kompletnego wyposażenia, ich części składowe, jak np. wbudowane lub podwieszane silniki, zbiorniki paliwa i węże, urządzenia sterownicze, prefabrykowane luki i świetliki

Ocena zgodności łodzi z poza UE.

W przypadku, kiedy chcemy przywieźć jacht lub skuter wodny z kraju z poza Unii Europejskiej np z USA , dokonujemy ocenę zgodności łodzi na podstawie oceny dokumentacji, obliczeń wytrzymałościowych, badań stabilności oraz badań wyporności. Dokonujemy również pomiaru emisji hałasu.

Korzyści

  1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu
  1. warunek importu łodzi z poza unii europejskiej

Realizacja procesu audytowego

Certyfikacja przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą

Certyfikacja przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą

Ocena i rejestracja wniosku na przeprowadzenie badań typu.

Określenie czasu i metodologii badań terminu.

Opracowanie raportu z badań.

Wydanie certyfikatu z badań umożliwiającego nadanie znaku CE na oczyszczalnie bez którego nie może być ona dopuszczona do obrotu.

Usługi związane