Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Re-certyfikacja systemu/wyrobu lub/i transfer certyfikatu

Re-certyfikacja wyrobu lub systemu polega na ponownej certyfikacji (odnowieniu posiadanych certyfikatów ) lub ponownej certyfikacji gdy firma zawiesiła lub zaprzestała prowadzania działalności. Często przyczyną są problemy ekonomiczne, lub zmiany właścicielskie (konsolidacje i przejęcia) w organizacji.

Transfer certyfikatu to przeniesienie certyfikatu z jednej jednostki do drugiej. Powody są często te same co w przypadku re-certyfikacji.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Korzyści

  1. szybkie wznowienie certyfikacji bez nadmiernej biurokracji
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i  partnerów biznesowych
  1. zyskanie nowych szans biznesowych poprzez ponowną formą deklarację jakości (certyfikat)
  1. uzyskanie szybkich korzyści finansowych związanych z posiadaniem certyfikatu np. zwolnienie z akcyzy przy zakupie paliwa do środków produkcji

Realizacja procesu recertyfikacji i transferu

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej lub dotyczącej wyrobu oraz raportu z ostatniego audytu zewnętrznego.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem przy sprawnym przejściu przez proces certyfikacji.

Systemy związane

Rozszerzenie zakresu certyfikatu

Przy ponownej certyfikacji lub transferze dobrze jest jeszcze raz zweryfikować zakres certyfikacji . Strategie firmy i jej działalność może zmieniać się dynamicznie nawet kilka razy w roku. Za zwiększenie zakresu certyfikacji przy re-certyfikacji i transferze nie zapłacimy nic lecz gdy tą zmiany będziemy chcieli dokonać między okresem kolejnych nadzorów , wiązać się to będzie z dodatkową opłatą z kolejny audyt.