Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja Asfaltów na zimno

Certyfikacja mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno obejmuje następujące etapy ( więcej na www.multicert.com.pl )

Certyfikacja asfaltów na zimno obejmuje następujące etapy : 

 • Ocenę wniosku oraz przegląd  dokumentacji wyrobu i systemu produkcji ZKP 
 • Decyzję o certyfikacji/ wznowieniu /recertyfikacji/lub odmowie
 • W przypadku decyzji pozytywnej wyznaczenie daty inspekcji
 • Przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego/recertyfkacyjnego lub nadzoru 
 • Decyzję i raport z inspekcji

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zakres akredytacji

Posiadamy akredytację na certyfikację mieszanek-mineralno asfaltowych na zgodność z Aprobatą Techniczą lub Krajową Ocenę Techniczną

Korzyści

 1. spełnienie warunku dopuszczenia do obrotu mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno na terenie Polski 
 1. zaprowadzenie porządku i zasad zgodnych z wymaganiami ZKP
 1. stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych produktów
 1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów

Zakres inspekcji

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji w zakresie zgodności z normami i wymaganiami krajowymi.

Ocena systemu jakości/badań w zakresie spełnienia wymaganiami właściwej normy wyrobu PN-EN 206

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu oceny.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora  raportu z audytu certyfikacyjnego

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.