Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

+48 730 668 341 i + 48 508 354 544 Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190 Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja Mieszanek Hydraulicznych

Certyfikacja mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym obejmuje następujące etapy ( więcej na www.multicert.com.pl )

Ocenę wniosku oraz przegląd  dokumentacji wyrobu i systemu produkcji ZKP zgodnie z normą PN-EN 14227

  1. Decyzję o certyfikacji/ wznowieniu /recertyfikacji/lub odmowie
  2. W przypadku decyzji pozytywnej wyznaczenie daty inspekcji
  3. Przeprowadzenie inspekcji certyfikacyjnej/recertyfkacyjnej lub nadzoru 
  4. Decyzję i raport z inspekcji

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zakres akredytacji

Posiadamy akredytację na certyfikację mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym:

PN-EN 14227: 2013 - 10

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 

PN-EN 14227-1:2013-10. Cześć 1. (Mieszanki związane cementem)
PN-EN 14227-2:2013-10. Cześć 2. (Mieszanki żużlowe)
PN-EN 14227-3:2013-10. Cześć 3. (Mieszanki związane popiołami lotnymi)
PN-EN 14227-5:2013-10 Część 5. (Mieszanki związane spoiwem drogowym)

Korzyści

  1. spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym na terenie Polski 
  1. stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych wyrobów
  1. możliwość nadzoru nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. wzrost wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
  1. stosowanie środków zapobiegawczych w celu uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów

Zakres inspekcji

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji w zakresie zgodności z normami i wymaganiami krajowymi.

Ocena systemu jakości/badań w zakresie spełnienia wymaganiami właściwej normy wyrobu PN-EN 206

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu oceny.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora  raportu z audytu certyfikacyjnego

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.