Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 30401

Standard ISO 30401 zarządzania wiedzą w organizacji 

Norma ISO 30401 określa wymagania i zawiera wytyczne dotyczące planowania, wdrażania, utrzymywania, przeglądu i doskonalenia skutecznego systemu zarządzania wiedzą w organizacjach. Wszystkie wymagania mają zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej rodzaju lub wielkości, czy też oferowanych przez nią produktów i usług.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 30401

Wiedza jest niematerialnym zasobem organizacyjnym, którym należy zarządzać jak każdym innym zasobem. Należy je rozwijać, utrwalać, przechowywać, udostępniać, dostosowywać i stosować, aby pracownicy mogli podejmować skuteczne decyzje i podejmować zgodne działania, rozwiązując problemy na podstawie doświadczenia z przeszłości i mieć nowe spojrzenie na przyszłość. Zarządzanie wiedzą to holistyczne podejście do doskonalenia uczenia się i efektywności poprzez optymalizację wykorzystania wiedzy w celu tworzenia wartości dla organizacji. Zarządzanie wiedzą wspiera istniejące procesy i strategie rozwoju. W związku z tym musi być zintegrowany z innymi funkcjami organizacyjnymi.

Zalety certyfikacji ISO 30401

  1. niezależna ocena działania systemu zarządzania wiedzą  w organizacji
  2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania wiedzą w organizacji
  3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do dzielenia się wiedzą
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
  2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem standardów w zakresie zarządzania wiedzą
  3. zapobieganie nieporozumieniom związanym z brakiem wiedzy
  1. uporządkowanie wszelkich działań związanych z zarządzaniem wiedzą
  2. wzrost przychodów, rentownoci i konkurencyjności poprzez zbieranie doświadczeń
  3. zwiększnie odporności oragnizacji na zmiany

Realizacja procesu audytowego w systemie ISO 9001+

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 56002

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych i systemowych

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania wiedzą na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania wiedzą na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego z uwzględnieniem dodatkowych wymagań danej normy

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane