Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 22483

ISO 22483 to zupełnie nowy standard, który eliminuje wątpliwości przy rezerwacji hotelu. Dzięki niemu każdy podróżujący będzie wiedział jakiego standardu usług może oczekiwać w danym hotelu, niezależnie od ilości posiadanych przez niego gwiazdek.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 22483

Norma ISO 22483 określa wspólne i osiągalne wymagania jakościowe dla wszystkich hoteli w zakresie świadczenia usług.  Została opracowana z uwzględnieniem różnych typów hoteli, istniejących systemów kategoryzacji, modeli biznesowych, wielkości i oferowanych usług, a także aktualnych potrzeb gości (klientów)  i światowych trendów. 

Wymagania jakościowe obejmuje zalecenia w zakresie personelu, obsługi, imprez, rozrywki, bezpieczeństwa, konserwacji, czystości, zarządzania zaopatrzeniem i satysfakcją gości. 

 

Zalety certyfikacji ISO 22483

  1. efektywne i kompleksowe podejście do zarządzania hotelem
  2. niezależna ocena efektywności procesów biznesowych 
  3. potwierdzenie zaangażowanie w utrzymanie standardów jakościowych
  4. zwiększenie wartości marki hotelu
  1. niezależna kontrola i nadzór nad przestrzeganiem standardów jakościowych
  2. zapobieganie potencjalnym konfliktom związanym z prowadzeniem hotelu 
  1. uporządkowanie wszelkich działań związanych z usługami hotelowymi
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia i tym samym zwiększenie satysfakcji klientów ( gości)
  3. trwałe utrzymywanie wytyczonych norm zarządzania jakością w hotelu

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 22483

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych (jeśli dotyczy).

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane