Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 56002

Standard zarządzania innowacjami ISO 56001

Norma obejmuje zalecenia związane z planowaniem, wdrażaniem, utrzymywaniem i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania innowacjami w organizacji. Standard ISO 56002 wnosi istotną wartość dla:

a) organizacji dążących do trwałego sukcesu poprzez rozwijanie i demonstrowanie swojej zdolności do skutecznego zarządzania działaniami innowacyjnymi w celu osiągnięcia zamierzonych wyników;

b) użytkowników, klientów i inne zainteresowane strony, poszukujących innowacyjnych organizacji;

c) organizacji i zainteresowanych strony dążących do usprawnienia współpracy poprzez wspólne rozumienie tego, co stanowi system zarządzania innowacjami;

d) organizatorów szkoleń, audytów lub doradztwa w zakresie systemów zarządzania innowacjami i samego zarządzania inowacjami;

e) decydentów, dążących do większej skuteczności programów wsparcia ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i konkurencyjności organizacji oraz rozwój społeczeństwa innowacyjnego. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 56002

Wszystkie wytyczne zawarte w normie ISO 65002 mają charakter ogólny i mają zastosowanie do:

 1. wszelkiego rodzaju organizacji, niezależnie od rodzaju, sektora  czy wielkości.
 2. wszelkiego rodzaju innowacji, np. produkt, usługa, proces, model i metoda;
 3. wszystkiego rodzaje podejść, np. innowacje wewnętrzne i zewnętrzne, działania innowacyjne zorientowane na użytkownika, rynek, technologię i projektowanie.

Zalety certyfikacji ISO 56002

 1. niezależna ocena działania systemu zarządzania innowacjami  w organizacji
 2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i potencjale innowacyjnym
 3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do rozwoju innowacyjności
 1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
 2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem standardów w zakresie zarządzania innowacjami 
 3. zapobieganie nieporozumieniom związanym z podziałem kompetencji i zadań
 1. uporządkowanie wszelkich działań związanych z zarządzaniem innowacyjnością
 2. wzrost przychodów, rentownoci i konkurencyjności
 3. zwiększnie odporności oragnizacji na zmiany

Realizacja procesu audytowego w systemie ISO 9001+

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 56002

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych i systemowych

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego z uwzględnieniem dodatkowych wymagań danej normy

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane