Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 41001

Angielskie pojęcie „facility management” trudno przekłada się na język polski. Stowarzyszenie IFMA (International Facility Management Association) definiuje je jako „profesjonalną działalność, której zadaniem jest sprawowanie szeroko pojętej opieki nad budynkiem, a w szczególności obniżenie kosztów jego utrzymania, podnoszenie jakości oferowanych w nim usług oraz zachowanie, a nawet podnoszenie jego wartości rynkowej”.
Według normy ISO 41001 (Facility management) jest to pełnienie określonej funkcji organizacyjnej integrującej ludzi, miejsce i proces w określonym obiekcie w celu poprawy jakości życia ludzi i efektywności prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce "facilities menagment" rozumie się jako kompleksową obsługę nieruchomości. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 41001

Dynamiczny rozwój inwestycji, jaki ma miejsce w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, powinien owocować równoległym, a nawet szybszym rozwojem rynku Facility Management (FM). Oczekiwanie takie można uzasadnić co najmniej dwiema przyczynami.

Po pierwsze-większość dużych obiektów realizują inwestorzy zagraniczni, traktujący nieruchomość jako zasób strategiczny wymagający ponoszenia możliwie niskich kosztów na etapie wykonawstwa, a później eksploatacji.
Klasyczna definicja określająca zarządzanie jako działanie mające na celu utrzymanie obiektu w „niepogorszonym stanie” nie ma już w nowoczesnej gospodarce racji bytu. Jest to naturalną konsekwencją rozwoju rynku nieruchomości. Pojawiające się i już istniejące fundusze inwestycyjne masowo kupują nieruchomości, a więc właścicielom obiektów powinno zależeć, aby ich wartość rosła, a tym samym aby stopa zwrotu wniesionego kapitału była możliwie najwyższa.

Po drugie – polski rynek nieruchomości w coraz większym zakresie działa w ramach rosnącej konkurencji, która ze swej istoty „napędza” korzystanie z możliwości jakie daje facility management. Zaczynają się liczyć takie korzyści jak jakość, pewność, szybkość reagowania i co oczywiste - perfekcyjna znajomość techniki i technologii procesów na etapie wykonawstwa i eksploatacji. ( źródło https://www.bzg.pl/)

Mając na względzie powyższe trendy, posiadania wdrożonego i certyfikowane systemu zarządzania obiektami  ISO 41001 może stać się ważnym argumentem przy wyborze organizacjia do zarządzania daną nieruchmością. 

Warto też nadmienić, że według szacunków firmy CBRE (światowego lidera w zarządzaniu nieruchomościami )globalna wartość rynku w zakresie outsourcingu ( FM) ma być warta do 2025 roku ponad 1 Bilion dolarów.

Zalety certyfikacji ISO 41001

  1. niezależna ocena działania systemu zarządzania jakością obiektami w Twojej organizacji
  2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
  3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  stosowania systemu zarządzania jakością
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
  2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości w zarządzaniu nieruchomościami
  3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
  1. uporządkowanie wszelkich działań w firmie
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia
  3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 41001

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane