Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 39001

Co 30 sekund ktoś ginie w wypadku drogowym - to ponad 1,2 miliona osób rocznie. Kolejne 50 milionów cierpi na obrażenia po wypadkowe. Dlatego powstał system ISO 39001 zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Poprzez nacisk  na prędkość, stan pojazdu i świadomość kierowcy, skutecznie wdrożony i nadzorowany system zarządzania ISO 39001 powinien znacząco zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 39001

Rozwój infrastruktury drogowej i tym samy rosnąca ilość pojazdów na drogach powodują, że prawdopodobieństwo kolizji lub poważnego wypadku nie znika. Jest to  szczególnie obserwowane w transporcie towarów i osób. Oszczędności kosztach eksploatacyjnych środków transportu i czasie pracy kierowców powodują, że same inwestycje w bezpieczne drogi nie wystarczą. Muszą być podjęte inne systemowe środki zaradcze, aby ograniczyć inne zagrożenia wynikające z prowadzenia pojazdów. Jednym z nich jest właśnie system zarządzania ISO 39001. 

Kto posiada certyfikat system ISO 39001 

 • Ponad 60 firm uzyskało certyfikat JQA w Japonii na ISO 39001 .
 • W Korei Koreańska Agencja Logistyki Pocztowej (POLA) po raz pierwszy otrzymała certyfikat ISO 39001 wydany przez KFQ.
 • ISO informuje, że ponad 100  organizacji stowarzyszonych ze Szwedzkim Stowarzyszeniem Firm Transportu Drogowego uzyskało certyfikat ISO 39001
 • Hiszpania : pierwsza firma transportu publicznego, która otrzymała certyfikat ISO 39001

 

Zalety certyfikacji ISO 39001

 1. działanie prewencyjne mające wyeliminować potencjalne zagrożenie wynikające z prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym 
 2. systemowe zbieranie i nadzorowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu pojazdów  
 3. potwierdzenie zaangażowanie w bezpieczeństwo na drodze
 4. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
 1. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem w ruchu drogowym 
 2. zapobieganie wypadkom poprzez uświadomienie zagrożeń 
 1. uporządkowanie wszelkich działań w organizacji związanych bezpieczeństwem na drodze
 2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia i tym samy ograniczenia wypadkowości
 3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług uprzewozowych

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 41001

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane