Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 55001

Standard ISO 55001 dotyczy, szeroko pojętego zarządzanie aktywami „asset management”.  Zasób (aktywa) zdefiniowano jako element, rzecz lub podmiot, który ma potencjalną lub faktyczną wartość dla organizacji. Aktywem może być wszystko, od rzeczy materialnych i fizycznych, takich jak park maszynowy, baza danych i oprogramowanie  po bardziej niematerialne, takie jak reputacja firmy. Wszystkie te rzeczy wnoszą wartość dla firmy i muszą być dobrze zarządzane i nadzorowane, aby swą wartość utrzymać i wzmacniać. Temu też ma służy certyfikacja i związane z nią audyty zewnętrzne przeprowadzane przez niezależnych audytorów.  

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 55001

Zarządzanie aktywami polega na tym, aby wiedzieć, co chcemy osiągnąć dzięki aktywom i jak to osiągnąć, oprócz oceny ryzyka związanego z tym aktywem. Chodzi o długoterminową strategię.

Najlepsze  organizacje mają długoterminowe strategie i krótkoterminowe cele. Dlaczego potrzebujemy również strategicznego planu zarządzania aktywami ?

Jedną z kluczowych czynników związanych z aktywami jest to, że ich żywotność może być znacznie dłuższa lub znacznie krótsza niż średni plan strategiczny. Budowa i utrzymanie reputacji marki czy też systemu IT  wymaga wiele wysiłku i czasu ,dlatego tak ważne jest właściwie planowanie zarządzania nimi w dłuższym okresie. 

To długoterminowe podejście zmusza nas również do lepszego poznania naszych aktywów. Nie zawsze możemy być świadomi wszystkiego, co ma wartość lub może potencjalnie tworzyć wartość dla naszej organizacji. Identyfikacja kluczowych aktywów i możliwości ich wykorzystania, wymaga dogłębnej wiedzy na temat danego aktywu, co może pomóc w podejmowaniu decyzji operacyjnych i ogólnej skuteczności organizacji.

Dzięki normie uświadomiamy sobie ukrytą wartość aktywów i uczymy się nimi właściwie zarządzań w celu osiągnięcią określonych celów organizacji.

Zalety certyfikacji ISO 55001

  1. niezależna ocena działania systemu zarządzania jakością i wartościowymi aktywami organizacji
  2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
  3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  stosowania systemu aktywami
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
  2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości w zarządzaniu aktywami 
  3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
  1. uporządkowanie wszelkich działań w organizacji związanych z wartościowymi aktywami organizacji
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia zarządzania wartością 
  3. trwałe  utrzymywanie wartości najważnejszych aktywów

Realizacja procesu audytowego w systemie ISO 9001+

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 55001

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych i systemowych

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego z uwzględnieniem dodatkowych wymagań danej normy

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane