Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 20252

Standard ISO 20252 badania rynku, opinii i badań społecznych, w tym spostrzeżenia i analiza danych 

Standard przeznaczony jest dla usługodawców prowadzących badania rynkowe, opiniotwórcze i społeczne, w tym przetwarzania i analizy danych. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 20252

Wszystkie wytyczne zawarte w normie ISO 20252 mają charakter globalny. Dzięki nim organizacja może prowadzić badania na każdym rynku. Metody prowadzenia badań i analizy rynku zawarte w normie stanowią przewodnik zarządzania firmą badawczą i powinny być bezwzględnie stosowane w każdej tego typu organizacji.

Norma określa w szczegółach jak badania rynku są planowane, przeprowadzane, nadzorowane i raportowane do klientów zlecających takie projekty. Celem normy jest zapewnienie spójności i przejrzystości w sposobie przeprowadzania ankiet oraz budowanie zaufania do ich wyników i ich dostawców. 

Globalny standard jakości badań zapewnia ramy dla:

 • terminowego świadczenia usług wysokiej jakości
 • usprawnienia zarządzania operacyjnego i kontroli procesów badawczych
 • zmniejszenia liczby błędów i poprawek
 • poprawy wizerunku i  przewagi konkurencyjnej 

Zalety certyfikacji ISO 20252

 1. niezależna ocena działania systemu zarządzania badaniami 
 2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą
 3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do przestrzegania wymagań normy
 1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
 2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem standardu
 3. zapobieganie nieporozumieniom związanym z podziałem kompetencji i zadań
 1. uporządkowanie wszelkich działań związanych z badaniami 
 2. wzrost przychodów, rentownoci i konkurencyjności
 3. uwiarygodnienie prowadzonej działalności

Realizacja procesu audytowego w systemie ISO 9001+

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 56002

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych i systemowych

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego z uwzględnieniem dodatkowych wymagań danej normy

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane