Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikat ISO 29001

Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 9001, ten nowy sektorowy standard zarządzania jakością ISO 29001 staje się doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem i szansami w przemyśle naftowym, petrochemicznym i gazowym.

Poprzez swoją specyfikę ukierunkowaną na cele biznesowe i analizę ryzyk, wytycza nowe standardy zarządzania jakością w wymienionych powyżej sektorach gospodarki. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Dlaczego warto postawić na ISO 29001

Jeżeli działasz w branży petrochemicznej i gazowej ,najlepszym potwierdzeniem twoich kompetencji będzie posiadanie certyfikatów ISO 9001+ ISO 29001. Te dwa certyfikaty będą świadczyć o twoim zaangażowaniu w zarządzanie jakością a tym samym dostarczeniu wyrobów lub świadczenie usług na najwyższym poziomie.   

Zalety certyfikacji ISO 29001

  1. niezależna ocena działania systemu zarządzania jakością  Twojej organizacji
  2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
  3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  stosowania systemu zarządzania jakością
  1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
  2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości w zarządzaniu nieruchomościami
  3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
  1. uporządkowanie wszelkich działań w firmie
  2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia
  3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów

Realizacja procesu audytowego w systemie ISO 9001+

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i ISO 41001

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane