Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja EN 15593

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i nieszkodliwości zdrowotnej opakowań artykułów żywnościowych od wielu lat znajdują się w centrum zainteresowania konsumentów i producentów artykułów żywnościowych. Zapewnienie nieszkodliwości zdrowotnej produktów to podstawowy punkt i obowiązek każdej organizacji produkcyjnej w łańcuchu artykułów spożywczych włącznie z producentami opakowań. Najlepszym rozwiązaniem dla kompleksowego systemu zarządzania higieną produkcji materiałów opakowaniowych jest certyfikacja zgodnie z normą EN 15593.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji EN 15593

Norma EN 15593 odwołuje się do zasad systemu EN ISO 9001, HACCP i ISO 22000. Wydany przez niezależny organ certyfikat poświadcza, iż system zarządzania higieną w produkcji opakowań artykułów żywnościowych został wdrożony i oceniony zgodnie z wymaganiami standardu EN 15593 - Opakowania - Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych. Norma formułuje wymagania dotyczące systemu zarządzania higieną dla producenta i dostawcy opakowań artykułów żywnościowych włącznie z przechowywaniem oraz dla producentów opakowań, jako części łańcucha procesu związanego z produkcją i przechowywaniem artykułów spożywczych. Firmy produkujące opakowania dla przemysłu spożywczego mogą dzięki niej udowodnić i zapewnić swoich klientów o zdolności identyfikowania i oceny ryzyka związanego z ich wyrobami.

Korzyści

  1. zagwarantowanie prawidłowego zarządzania higieną w produkcji opakowań artykułów żywnościowych
  1. sprostanie wymaganiom producentów żywności
  1. podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności wytwarzanych opakowań
  1. podniesienie poziomu wartości marki producenta opakowań

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy EN 15593.

Ocena systemu jakości pod względem spełnienia wymagań prawnych.

Uzgodnienie kolejnego etapu audytu w miejscu działalności klienta.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z dokumentacją.

Przeprowadzenie rozmów z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Sformułowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Wydawany na okres 3 lat certyfikat EN 15593 jest co roku potwierdzany przez przeprowadzanie audytu nadzoru. Stwierdzenie poważnych odstępstw (niezgodności z normą) może skutkować cofnięciem certyfikatu. 
Ważnym i skutecznym elementem wyboru jednostki certyfikującej  są wyniki audytu wstępnego (zerowego), przeprowadzanego bezpośrednio przez audytorów Multicertu. Jednakże audyt ten nie jest warunkiem certyfikacji wybranego systemu.

Systemy związane