Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 9001

Wydanie normy ISO 9001:2015 znacząco zmniejszyło ilość potrzebnej dokumentacji. Wcześniejsza norma ISO 9001: 2008 wymagała przynajmniej 6 procedur, Księgi Jakości oraz Polityki Jakości. W obecnej wersji są to tylko 4 poniższe wymagania:

 • określenia zakresu systemu zarządzania jakością (pkt 4.3),
 • udokumentowanej informacja niezbędnej, aby wspierać działanie procesów (pkt 4.4),
 • polityki jakości (pkt 5.2),
 • celów dotyczących jakości (pkt 6.2).​

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Jak zacząć i ile kosztuje certyfikacja systemu jakości?

Aby przystąpić do certyfikacji, wystarczy spełnić powyższe wymagania i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na podstawie przesłanych informacji przedstawimy Państwu wstępną wycenę całego procesu. Po uzyskaniu Państwa akceptacji wypełniamy wspólnie formalny wniosek na certyfikację. Wniosek stanowi podstawę do przygotowania pełnej oferty wraz z umową.

Uwaga ! Koszt certyfikacji w 90% zależy od wielkości organizacji liczonej ilością osób objętych systemem. (zazwyczaj są to pracownicy etatowi) a w 10% (kwalifikacji audytora, lokalizacji firmy). Dzieje się tak dlatego ponieważ zakłada się, że wielkość zatrudnienia decyduje o ilości i złożoności procesów, których ocena wymaga odpowiednio więcej czasu.

Korzyści z certyfikacji systemu iSO 9001

 1. niezależna ocena działania systemu zarządzania jakością w Twojej organizacji
 2. uzyskanie obiektywnych informacji o sposobie zarządzania firmą i możliwym potencjale doskonalenia
 3. sposób dyscyplinowania zarządzających i pracowników do  stosowania systemu zarządzania jakością
 1. podniesienie autorytetu firmy zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych
 2. kontrolowanie i nadzór nad przestrzeganiem norm systemu zapewnienia jakości
 3. zapobieganie nieporozumieniom i błędom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
 1. uporządkowanie wszelkich działań w firmie
 2. uzyskanie narzędzi do doskonalenia
 3. trwałe  utrzymywanie wytyczonych norm jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.

Ocena systemu jakości w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert , nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane

Studium przypadku
Problem Firma z Warszawy która naprawia i sprzedaje roboty sprzątające miała bardzo dużo skarg dotyczących niskiej jakości usług serwisowych. Wszyscy się
Pokaż szczegóły

Branża opieki medycznej stosuje procedury medyczne opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia i organy zarządzającą daną placówką.

Pokaż szczegóły