Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja GMP +

Na wielu rynkach trudno się obejść bez zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pasz dla zwierząt podczas produkcji i dystrybucji. System standardów GMP + FSA (Feed Safety Assurance) zajmuje się tą kwestią. Program GMP + to kompleksowy moduł zapewniający bezpieczeństwo pasz we wszystkich ogniwach łańcucha paszowego.  Certyfikację GMP + polecamy wszystkim firmom, które chcą odnieść sukces na rynku pasz dla zwierząt.

Zapewniamy certyfikację GMP + w następujących obszarach
  • GMP B1 - Produkcja, handel i usługi w sektorze pasz.
  • GMP B2 - Produkcja składników pasz.
  • GMP B3 - Handel i przechowywanie materiałów paszowych.
  • GMP B4 - Transport (drogowy i spedycja pasz dla zwierząt)

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji GMP+

GMP + International jest właścicielem i zarządza największym na świecie systemem certyfikacji pasz. GMP oznacza „Dobre praktyki produkcyjne”, a znak + oznacza integrację HACCP („Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli”).

1. Wybierz odpowiedni standard GMP +
Po przeczytaniu  GMP + dokument A wybierasz, który standard GMP + obejmuje wszystkie działania (zakresy) Twojej firmy i jest najbardziej odpowiedni dla Twojej działalności.

2. Przeanalizuj swój system zarządzania bezpieczeństwem pasz pod kątem spełnienia wymagań prawnych i procedur mających na celu kontrolę bezpieczeństwa pasz. Dokumentacja GMP+ powinna obejmować zdefiniowane zadania i odpowiedzialności, instrukcje dotyczące produkcji i zapewnienia czystości, a także księgę jakości. System bezpieczeństwa pasz pownien umowżliwiać  śledzenie partii pasz wprowadzonych na rynek oraz historii produkcji.

3. Jeżeli powyższe wymagnia zostały spełnione zgłoś się do nas na certyfiakcję 

Korzyści

  1. licencja na  sprzedaż pasz na rynkach międzynarodowych 
  1. wzmocnienie polityki jakości poprzez oparte na ISO zarządzanie jakością i kontrolę ryzyka (HACCP);
  1. dostęp do globalnego łańcucha dostaw pasz 
  1. usprawnienie procesów związanych z zapewnieniem ciągłością działania i samych procesów biznesowych 
  1. potwierdzenie zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności 
  1. zwiększenie zaufania i wzmocnienie profesjonalnego wizerunku firmy

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymogami GMP+ 

Ocena systemu pod względem spełnienia warunków prawnych (np. bezpieczeństwa żywności).

Ustalenie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z dokumentacją.

Przeprowadzenie rozmów z pracownikami oraz osobami zarządzającymi organizacją.

Opracowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

 Uwagi

Certyfikat GMP+ wydaje się na 3 lata, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, a jego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie obowiązujących norm. W przypadku odnotowania istotnych rozbieżności (niezgodności z normą) certyfikat może zostać odebrany.
Przeprowadzany bezpośrednio przez audytorów Multicertu audyt wstępny nie jest warunkiem certyfikacji wybranego systemu, jednakże jego wyniki stanowią ważny element wyboru jednostki certyfikującej. 

Systemy związane