Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja RABC EN 14065

Certyfikacja systemu RABC wiąże się z oceną systemu, koncentrującego się na bezpieczeństwie organizacji w zakresie skażenia biologicznego wykorzystywanych przez nią tekstyliów. Norma ma zastosowanie do wszystkich organizacjach, które funkcjonują w środowisku narażonym na wystąpienia skażenia biologicznego. System RABC wprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN 14065 i stanowi rozpoznawalny w całej Europie standard, którego certyfikacja potwierdza spełniania przez daną organizację określonych wymagań bezpieczeństwa w obszarze ochrony przed skażeniem biologicznym przenoszonym przez tekstylia. 

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji RABC/PN-EN 14065

W Polsce odpowiednik systemu RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) stanowi norma: PN-EN 14065:2005 „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego”, która określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach, systemy pomiaru, określenie punktów krytycznych, wartości docelowe/minimum/skażenia, sposób monitorowania oraz opracowanie i prowadzenie właściwej dokumentacji dotyczącej zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem higieny. Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14065:2005 wydaje się zazwyczaj wraz z certyfikatem jakości ISO 9001, będącym podstawą wdrożenia RABC. Naturalną natomiast konsekwencją prowadzonej działalności, która zazwyczaj wiąże się z wykorzystaniem związków chemicznych i zasobów naturalnych takich jak woda, jest również wdrożenie systemu ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem.

Korzyści

  1. warunek nawiązania współpracy w zakresie usług pralniczych
  1. zapewnienie porządku i zasad we wszystkich obszarach działalności firmy
  1. niezmienne zachowanie założonego poziomu jakości w zakresie usług pralniczych
  1. nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. podniesienie wiarygodności firmy w stosunku do klientów i innych partnerów biznesowych
  1. zapobieganie nieporozumieniom i błędom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymogami RABC EN 14065.

Ocena poziomu spełnienia wymogów prawnych przez dany system jakości.

Podjęcie decyzji dotyczącej następnego etapu audytu na terenie prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Analiza dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Opracowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

Uwagi

Certyfikat RABC EN 14065 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, a jego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie obowiązujących zasad. W przypadku zauważenia istotnych odstępstw (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Prowadzony przez audytorów Multicertu audyt zerowy nie jest warunkiem certyfikacji wybranego systemu, ale jego wyniki mogą stanowić ważny elementem wyboru jednostki certyfikującej.

Systemy związane