Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ISO 22716:2009

Wprowadzenie zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009 Systemu Dobrych Praktyk Produkcyjnych umożliwia wypełnienie unijnych i krajowych wymogów prawnych związanych z zapewnieniem wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa produktów kosmetycznych wprowadzanych na rynek.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ISO 22716

Posiadająca międzynarodowe uznanie norma ISO 22716:2009 obejmuje podstawowe składniki efektywnego systemu zarządzania jakością w produkcji kosmetyków.Wydany przez jednostkę certyfikującą (akredytowaną osobę trzecią) certyfikat zapewnia, że wprowadzony system jest odpowiednio udokumentowany i zgodny z wymaganymi normami.Przeprowadzane audyty pozwalają na aktywne uczestniczenie w procesie polepszania i zachowania odpowiedniej jakości wytwarzanych produktów.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO 22716

  1. spełnienie prawnych wymogów w zakresie GMP
  1. zdobycie nowych kontrahentów 
  1. poprawa wizerunku firmy a w efekcie większa motywacja pracowników
  1. właściwsze zarządzanie zasobami firmy
  1. konkurencyjność poprzez potwierdzenie swojej jakości
  1. oszczędności finansowe w wyniku ograniczenia niepotrzebnych wydatków
  1. poprawa wizerunku organizacji poprze posiadany certyfikat
  1. podniesienie świadomości odpowiedzialności organizacji za jakość oferowanych wyrobów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Przegląd dokumentacji systemowej w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 22716.

Ocena systemu w zakresie spełnienia wymagań prawnych.

Podjęcie decyzji w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentów i zapisów.

Rozmowy z pracownikami i osobami zarządzającymi organizacją.

Przygotowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat ISO 22716 wydawany jest na okres 3 lat, jednak co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią potwierdzenie ważności dokumentu oraz pozwalają sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W przypadku odnotowania istotnych odchyleń (niezgodności z normą)  certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicert z odpowiednimi uprawnieniami, nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu. Jednakże wyniki audytu są skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej.

Systemy związane