Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja EN 15085:2007

Normy serii EN 15085:2007 dotyczą przemysłu kolejowego, stosującego w produkcji swoich wyrobów procesy spawalnicze. Obejmują one wymagania jakości odnośnie spawania materiałów metalowych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji EN 15085

Certyfikat: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych zawiera następujące elementy:

  • PN-EN 15085-1:2007 Część 1: Postanowienia ogólne
  • PN-EN 15085-2:2007 Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych
  • PN-EN 15085-3:2007 Część 3: Wymagania konstrukcyjne
  • PN-EN 15085-4:2007 Część 4: Wymagania produkcyjne
  • PN-EN 15085-5:2007 Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja

Korzyści

  1. podkreślenie wiarygodności kolejowych zakładów spawalniczych
  1. potwierdzenie kompetencji w zakresie spawania
  1. podwyższenie poziomu jakości produkowanych wyrobów spawanych

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Określenie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami normy EN 15085.

Ocena systemu pod względem spełnienia wymagań prawnych.

Ustalenie kolejnego etapu audytu w miejscu działalności klienta.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Przegląd dokumentacji.

Przeprowadzenie rozmów z kierownictwem i pracownikami organizacji.

Przygotowanie raportu z audytu certyfikacyjnego.

Analiza sprawozdania przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat EN 15085 jest wydawany na 3 lata. Co roku przeprowadza się dodatkowo audyt nadzoru, którego wyniki potwierdzają ważności dokumentu oraz sprawdzają stosowanie przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych nieścisłości (niezgodności z normą) wydany certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez audytorów Multicertu. Mimo iż nie jest on warunkiem certyfikacji wybranego systemu, jednak jego wyniki stanowią istotny element wyboru jednostki certyfikującej.

Systemy związane