Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja konstrukcji stalowych PN-EN 1090-1:2009

Norma PN-EN 1090-1:2009 stanowi część pakietu norm dotyczących projektowania i produkcji elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium i określa wymagania związane z oceną zgodności elementów konstrukcyjnych PN-EN 1090-1.

Norma zawiera:

 • zbiór wymagań odnoszących się do oceny zgodności charakterystyki pracy dla konstrukcji stalowych i elementów aluminiowych oraz modeli wprowadzanych na rynek artykułów budowlanych
 • sposoby oceny zgodności obejmujące  procesy produkcyjne, jak również  strukturalne cechy konstrukcyjne 
 • PN-EN 1090-1 obejmuje także ocenę zgodności elementów stalowych stosowanych w zespołach stalowo-betonowych

Rodzaj wyrobów objętych normą:

 • składniki używane bezpośrednio lub w trakcie prac budowlanych albo jako części konstrukcyjne w postaci zestawów
 • elementy wyprodukowane z walcowanych na gorąco lub na zimno produktów ubocznych składnika lub składników produktów wytwarzanych innymi technologiami
 • profile o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane ze stali i aluminium,  zabezpieczone przed korozją, np. Anodowanie aluminium. 

PN-EN 1090-1 nie obejmuje zasady projektowania konstrukcji i produkcji ujętej w odpowiednich częściach Eurocode oraz PN-EN 1090-2 (stal) i PN-EN 1090-3 (aluminium). 
Posiadanie standardów realizacji w ramach grupy wyrobów niezbędne jest do uzyskania certyfikatu na konstrukcje stalowe oraz do wystawienia deklaracji zgodności na wyroby ze stali konstrukcyjnej lub elementów aluminiowych.

Uwaga! PN-EN 1090-1 nie obejmuje oceny zgodności komponentów do sufitów podwieszanych, szyn lub podkładów do stosowania w systemach kolejowych.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji konstrukcji stalowych znakiem CE

Ocena zgodności konstrukcji stalowych i aluminiowych podlega systemowi 2+. Oznacza to, iż wytwórca zobligowany jest do przeprowadzenia badania typu i przejścia audytu Zakładowej Kontroli Produkcji. Badania typu można wykonać w laboratorium własnym lub zewnętrznym. Audyt musi natomiast zostać zlecony właściwej jednostce notyfikowanej. W procesie certyfikacji audytowany jest proces spawalniczy (zobacz wymagania).

Korzyści

 1. spełnienie wymogu dopuszczenia do obrotu konstrukcji stalowych i aluminiowych
 1. stabilne utrzymywanie założonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych towarów
 1. możliwość kontroli przestrzegania zasad systemu zapewnienia jakości
 1. wypełnienie warunku oznakowania wyrobu znakiem CE
 1. podniesienie wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. wykorzystanie środków zapobiegających powstawaniu nieporozumień i błędów
 1. uzyskanie możliwości sprzedaży wyrobów na terenie UE i Turcji
 1. znormalizowanie i uporządkowanie procesu produkcyjnego

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Zapoznanie się z dokumentacją systemową w zakresie zgodności z wymaganiami normy PN - EN 1090-1.

Ocena systemu jakości pod kątem spełnienia wymagań prawnych, w tym wyników badań typu (spawów).

Ustalenie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z dokumentami i zapisami.

Rozmowy z osobami zatrudnionymi i kierownictwem.

Opracowanie raportu z audytu certyfikacyjnego przez audytora.

Ocena sprawozdania z audytu przez jednostkę certyfikującą i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Wydawany bezterminowo certyfikat systemu ZKP może zostać cofnięty, jeżeli w wyniku przeprowadzanego co roku audytu nadzoru stwierdzone zostaną istotne  niezgodności z normą. Ponadto wyniki audytu nadzoru potwierdzają ważność dokumentu i dają możliwość sprawdzenia wykorzystywania przyjętych norm (ocenę istotnych zmian w specyfikacji wyrobu).
Audyt wstępny ZKP,  przeprowadzany bezpośrednio przez audytorów Multicertu, nie jest warunkiem certyfikacji, ale  jego wyniki są efektywnym czynnikiem wyboru jednostki certyfikującej.