Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja ekranów akustycznych PN-EN 1794

Certyfikacja drogowych urządzeń przeciwhałasowych

Norma PN-EN 1794 obejmuje kryteria dotyczące oceny zgodności urządzeń przeciwhałasowych warunkujące dopuszczenie do obrotu. W związku z tym, iż  certyfikat zgodny z normą PN-EN 1994  stanowi dowód wykonania testów rzeczywistych działania urządzeń przeciwhałasowych oraz ma fundamentalne znaczenie w odniesieniu do przepisów o ochronie środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, powinien on być uwzględniany w wymogach przetargów budowlanych.

Norma składa się z następujących części. 

  • PN-EN 1794-1:2005 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność
  • PN-EN 1794-2:2005 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikacji ekranów akustycznych znakiem CE

Ocena zgodności urządzeń przeciwhałasowych podlega systemowi zgodności 3, co oznacza, że producent zobowiązany jest do przeprowadzenia badań typu w notyfkowanej jednostce i wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

  1. spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu ekranów akustycznych
  1. niezmienne utrzymywanie wytyczonego poziomu jakości wyrobu w zakresie dostarczanych towarów
  1. kontrola nad przestrzeganiem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. wypełnienie warunku wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie wyrobu znakiem CE
  1. podniesienie wiarygodności producenta w oczach klientów i partnerów biznesowych
  1. uniknięcie ewentualnych nieporozumień i błędów
  1. zwiększenie możliwości pozyskania nowych kontraktów w ramach projektów realizowanych z funduszy UE i budżetu państwa
  1. wprowadzenie ładu w procesie produkcyjnym

uwagi  Uwagi

Audyt zerowy ZKP prowadzony jest bezpośrednio przez pracowników Multicertu i nie stanowi warunku certyfikacji, ale jego wyniki są ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej.