Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja zapraw murarskich- PN-EN 998-2:2010

Zgodnie z system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) producentów wapna budowlanego obowiązuje norma:

  • PN-EN 998-2:2010 - zaprawy murarskie

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania zapraw murarskich znakiem CE

Dla zapraw murarskich budowlanych obowiązuje systemy zgodności 2+ co oznacza, iż producent może wystawić deklarację zgodności, pod warunkiem, że wykazał przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie przeprowadzając badanie, zgodnie z ustalonym harmonogramem badań, próbek pozyskanych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją, oraz notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, wydając certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, że przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz zapewniono ciągły nadzór Zakładowej Kontroli Produkcji.

Korzyści

  1. uzyskanie warunku dopuszczenia do obrotu
  1. uporządkowanie wszelki działań w firmie
  1. utrzymywanie optymalnego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
  1. możliwość kontroli nad respektowaniem zasad systemu zapewnienia jakości
  1. wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa wśród klientów i kontrahentów
  1. stosowanie środków pozwalającyh uniknąć możliwych nieporozumień i błędów

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Analiza dokumentacji systemowej pod kątem zgodności z wymogami normy produktowej PN-EN.

Ocena systemu ZKP w zakresie spełnienia wymogów prawnych rozporządzenia CPR (np. dyrektywy REACH).

Decyzja w sprawie kolejnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Zapoznanie się z dokumentami i zapisami (np. wynikami badań typu).

Odbycie rozmów z pracownikami i kierownictwem organizacji.

Opracowanie przez audytora raportu z audytu certyfikacyjnego.

Analiza i ocena sprawozdania przez jednostkę notyfikowaną i wystawienie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest na czas nieokreślony. Co roku przeprowadza się natomiast audyt nadzoru aby potwierdzić ważności dokumentu oraz sprawdzić stosowanie przyjętych norm. W razie zauważenia istotnych odstępstw (niezgodności z normą) certyfikat może zostać cofnięty
Skutecznym i ważnym elementem wyboru jednostki certyfikującej są wyniki audytu wstępnego, prowadzonego  bezpośrednio przez audytorów Multicertu. Jednakże audyt ten jest dobrowolny i nie stanowi  warunku certyfikacji wybranego systemu ZKP.