Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Badania oczyszczalni ścieków- PN-EN 12566

Norma PN-EN 12566 określa wymagania, które dotyczą oceny zgodności oczyszczalni ścieków warunkującej dopuszczenie do obrotu oczyszczalni do 50 osób (oczyszczalni przydomowych). Norma ta została opublikowana jako obwieszczenie Prezesa PKN z dnia 2 sierpnia 2007 Monitor Polski nr 55 poz 625 pozycja 24 na stronie 2070. 

Certyfikat zgodny z normą PN-EN 12566 jest dowodem na wykonanie testów rzeczywistego oczyszczania ścieków, dlatego też powinien być uwzględniany w wymogach przetargów gminnych.  Ma ona także fundamentalne znaczenie pod względem stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania przydomowych oczyszczalni ścieków znakiem CE

Ocena zgodności przydomowych oczyszczalni ścieków podlega systemowi zgodności 3. Oznacza to, że producent zobowiązany jest do przeprowadzenia badania typu w notyfikowanej jednostce i wdrożenia systemu zakładowej kontroli produkcji.

Korzyści

 1. spełnienie wymogu dopuszczenia do obrotu oczyszczalni przydomowych
 1. stabilne utrzymywanie wytyczonego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych produktów
 1. możliwość kontroli przestrzegania zasad systemu zapewnienia jakości
 1. warunek wydania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie produktu symbolem CE
 1. podniesienie wiarygodności firmy wśród klientów i innych partnerów biznesowych
 1. zapobieganie ewentualnym błędom i nieporozumieniom
 1. możność pozyskania nowych kontraktów realizowanych z funduszy UE i budżetu państwa
 1. wprowadzenie ładu i zasad w procesie produkcyjnym

Przygotowanie do badań

ETAP I Przygotowanie i kompletacja dokumentacji technicznej

ETAP I Przygotowanie i kompletacja dokumentacji technicznej

Wypełnienia niezbędnych formularzy

Należy załączyć:

 • Rysunki techniczne
 • Dokumentacja techniczna zbiornika
 • Instrukcja montażu i eksploatacji
 • Ewentualnie kopia tablicy oznakowania

Próbką jest zbiornik lub wycinek zbiornika (różnie), najważniejsza jest informacja dotycząca materiału, z jakiego jest zbiornik, wymiary (dlatego niezbędne są rysunki/zdjęcia (generalnie dokumentacja techniczna oraz wypełniony załącznik w excelu i aplikacja).

APLIKACJA LISTA KONTROLNA

ETAP II Przeprowadzanie badań i przygotowanie protokołu z badań

ETAP II Przeprowadzanie badań i przygotowanie protokołu z badań

Realizacja badań

 • Ocena i rejestracja wniosku o badania na zgodności z normą produktową.
 • Wyznaczenie terminu przeprowadzenia badania.
 • Wypełnienie wniosku o badania 
 • Przeprowadzenie badania 

Przygotowanie protokołu z badań jako podstawa do oznaczenia wyrobu znakiem CE

uwagi  Uwagi

Co 5 lat producent powinien złożyć jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie przeglądu ważności certyfikatu badania typu WE. Jednostka notyfikowana odnawia certyfikat badania typu WE na kolejne 5 lat, jeżeli stwierdzi jego ważność, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej.