Sprzedaż Certyfikacji i Szkoleń

48 730 668 341

+ 48 508 354 544

Napisz wiadomość

Wyceny Certyfikacji i Badań

+48 508 354 190

Napisz wiadomość

pracujemy pn-pt 8.00-16.00

Certyfikacja membran

Ocenę zgodności membran przeprowadza się zgodnie z następującymi normami:

 • PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13859-1+A1: 2008 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Definicja i właściwości wyrobów podkładowych ? Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
 • PN-EN 13956: 2006 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 14909: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej ? Definicje i właściwości.
 • PN-EN 14967: 2007 - Elastyczne wyroby wodochronne ? Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej ? Definicje i właściwości.

Chcesz poznać szczegółową ofertę certyfikacji
Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz Zamów szkolenie

Zasady certyfikowania membran znakiem CE

Aby uzyskać możliwość wystawienia deklaracji zgodności z obowiązującym wytwórców membran systemem zgodności 2+, mają oni obowiązek wykazać, że wyrób jest zgodny z tą specyfikacją oraz, iż notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, wydając certyfikat, dokonanie wstępnej kontroli zakładu produkcyjnego i ZKP a także zapewnienie stałego nadzoru Zakładowej Kontroli Produkcji. W tym celu należy przeprowadzić wstępne badania typu, zakładową kontrolę produkcji, ewentualnie wykonać badanie, zgodnie z ustalonym planem badań, próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym.

Korzyści

 1. uzyskanie warunku dopuszczenia do obrotu
 1. zaprowadzenie ładu i wprowadzenie zasad we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa
 1. stałe utrzymywanie wyznaczonego poziomu jakości wyrobu w zakresie oferowanych towarów
 1. możliwość kontrolowania stopnia przestrzegania zasad systemu zapewnienia jakości
 1. podniesienie wiarygodności firmy w oczach klientów i innych partnerów biznesowych
 1. stosowanie właściwych środków zapobiegających możliwym nieporozumieniom i błędom

Realizacja procesu audytowego

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

ETAP I Przegląd dokumentacji systemowej klienta

Ustalenie zakresu zgodności z wymaganiami normy produktowej PN-EN na podstawie przeglądu dokumentacji systemowej.

Ustalenie zakresu wypełniania wymogów prawnych rozporządzenia CPR (np.dyrektywy REACH) na podstawie analizy systemu ZKP.

Podjęcie decyzji dotyczącej następnego etapu audytu w miejscu prowadzonej przez klienta działalności.

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

ETAP II Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością na miejscu u klienta

Analiza właściwej dokumentacji (np. wyników badań typu).

Przeprowadzenie rozmów z osobami zarządzającymi organizacją oraz pozostałymi pracownikami.

Przygotowanie przez osobę uprawnioną raportu z audytu certyfikacyjnego.

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z audytu przez jednostkę notyfikowaną i wydanie certyfikatu.

uwagi  Uwagi

Certyfikat wydawany jest bezterminowo. Co roku natomiast ma miejsce audyt nadzoru, a jego wyniki stanowią dowód ważności dokumentu oraz pozwalają skontrolować, na ile stosowane są przyjęte normy. W sytuacji,  gdy stwierdzone zostaną znaczące odstępstwa (niezgodności z normą), certyfikat może zostać cofnięty.
Audyt wstępny prowadzony jest bezpośrednio przez pracowników Multicertu i nie jest warunkiem certyfikacji wybranego systemu ZKP, niemniej jednak wyniki audytu wpływają w znaczący sposób na wybór jednostki certyfikującej.